Stem op ons voor de Computable Awards.

Leerdoelen lesmethode CodeSkillz

Onze leerdoelen zijn afgestemd op de SLO (bron). Per opdracht wordt aangegeven welke doelen worden behandeld. Zo behoudt de docent altijd overzicht!

  Leerdoel Omschrijving
DG 1.1 Van data naar informatie Leerlingen leren een bewuste keuze te maken uit beschikbare digitale middelen om informatie te zoeken, te selecteren en te presenteren. Zij maken onder andere kennis met auteursrecht.
DG 1.2 Digitale data Leerlingen leren hoe digitale technologie kan helpen bij het omgaan met grote hoeveelheden data en over de waarde van data voor henzelf, de samenleving en de economie.
DG 2.1 Veiligheid in de digitale wereld Leerlingen leren hoe zij misbruik van data kunnen voorkomen door voorzichtig gedrag en beveiligingsmaatregelen. Zij leren dat ook bedrijven en instellingen met veiligheidskwesties te maken hebben.
DG 2.2 Privacy in de digitale wereld Leerlingen leren dat gebruikers van digitale technologie sporen achterlaten. Hoe kan een gebruiker invloed uitoefenen op het gebruik daarvan?
DG 3.1 Interacteren met digitale technologie Leerlingen leren uit beschikbare digitale toepassingen de meest bruikbare te kiezen. Zij leren digitale technologie wendbaar en creatief te gebruiken in ontwerpen maakprocessen.
DG 3.2 Het aansturen van digitale technologie Leerlingen leren programmeren om complexere problemen creatief op te lossen. Zij maken kennis met AI en robotica en leren nadenken over de waarde van technologie voor hun persoonlijk leven en de samenleving.
DG 4.1 Netwerken Leerlingen leren hoe een digitaal netwerk functioneert en dat er regels en afspraken nodig zijn om zo’n netwerk te laten functioneren. Zij leren de (on)mogelijkheden van netwerken kennen en waarderen.
DG 4.2 Digitale communicatie Leerlingen leren wat het belang van digitaal communiceren is voor henzelf, anderen en de samenleving. Zij leren oog te hebben voor de belangen van individuen en van de samenleving.
DG 4.3 Digitale samenwerking Leerlingen leren wat het belang van digitaal samenwerken is voor henzelf, anderen en de samenleving. Zij leren dat ook apparaten met elkaar kunnen samenwerken en wat de waarde daarvan is.
DG 5.1 De digitale burger Leerlingen leren hoe digitale technologie ingezet kan worden om democratische processen te ondersteunen of te belemmeren. Zij reflecteren op de waarde van digitale technologie voor de samenleving.
DG 5.2 Digitale identiteit Leerlingen leren dat een goede online presentatie kansen biedt op sociaal en professioneel gebied. Zij leren die kansen te benutten en om te gaan met risico’s van onverstandig gebruik.
DG 6.1 Participeren in de platformeconomie Leerlingen leren hoe bedrijven digitale technologie gebruiken om productieprocessen te verbeteren en meer te verkopen. Zij leren nadenken over de positieve en negatieve kanten daarvan.
DG 6.2 Digitale marketing Leerlingen leren technieken en verdienmodellen van digitale marketing herkennen. Zij leren nadenken over de invloed van digitale marketing op het zelfbeeld en op het beeld van de samenleving.
Voorbeeld les van CodeSkillz

In de lesomgeving

In de lesomgeving wordt er per opdracht aangegeven welk leerdoel aan bod komt. Zie hiervan een voorbeeld links. In deze les leren de scholieren de basis van PowerPoint (Office 365) of Google Slides.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.