8-12 maart: Gratis digitale lessen van leraar Joris »

Lesmethode Lesopbouw

Lesopbouw

Docenten zijn en blijven de bepalende factor voor kennisoverdracht, ook in een voor leerling én docent nieuw leergebied als digitale geletterdheid. Juist daarom wordt bij CodeSkillz veel aandacht besteed aan voorbereiding van de lessen door de docent, aan een vaste en herkenbare structuur voor de leerlingen en aan een gebruiksvriendelijk leerlingvolgsysteem.


Lesvoorbereiding

De docent bereidt iedere les voor aan de hand van een uitgebreide digitale lesbrief, die klaarstaat in de online docentenomgeving. Hierin staat nauwgezet beschreven hoe de les is opgebouwd, welke onderwerpen worden behandeld, hoe de docent zich het beste op de les kan voorbereiden, welke presentatiemiddelen en lesmaterialen nodig zijn, wat de leerdoelen zijn en welke opdrachten door de leerlingen moeten worden gemaakt. Ook vindt de docent hier de slides voor de klassikale presentatie. Deze kunnen overigens eenvoudig door de docent worden aangepast, als daar behoefte aan is.


Klassikale presentatie

De les begint altijd met een korte klassikale presentatie van de docent. Tijdens die presentatie draagt de docent inhoudelijke kennis over, gevolgd door uitleg over de online vragen en opdrachten die de leerlingen moeten maken en over de klassikale doorlopende opdracht. De docent presenteert de lesstof met behulp van volledig geprepareerde slides, die in Powerpoint- en Google-formaat beschikbaar zijn.


Wil je meer weten over de inhoud van de CodeSkillz lessen?
Klik dan hier voor meer informatie


Aan de slag

Na de inleiding door de docent gaan de leerlingen individueel aan de slag, onder begeleiding van de docent. Ze loggen in hun eigen leerlingomgeving in en maken de opdrachten die horen bij de les. De docent kan de vorderingen van iedere leerling live in het docentenportal volgen en een helpende hand bieden waar nodig. Halverwege de les verlaten de leerlingen hun online leeromgeving. Ze gaan dan in groepsverband aan de slag met de doorlopende opdracht, waarbij ze hun zojuist verworven digitale vaardigheden meteen in de praktijk kunnen toepassen.


Evaluatie

De docent kan ervoor kiezen om de opdrachten samen met de leerlingen aan het einde van de les te evalueren. De resultaten van de online opdrachten kunnen in detail in het docentenportal worden bekeken. Op die manier kan de docent zien welke onderwerpen of leerlingen extra aandacht behoeven en dit meenemen naar de volgende les.


Zie hier onder enkele mogelijkheden die het docentportaal biedt


Zelf even rondkijken in het docentportaal?

Neem een kijkje